Профессорлық-оқытушылар құрамы

Аязбеков Әнуар Ермекұлы

Ғылыми дәрежесі, лауазымы: PhD докторы, Дипломатия институтының директоры

Тел.: +7 (7172) 75 33 23

EAyazbekovmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Жалпы ақпарат

Білімі:

КИМЭП университетіхалықаралық қатынастар бакалавры;

Бонд университетіхалықаралық дипломатия магистрі;

Сент-Эндрю университеті»халықаралық қатынастар саласындағы PhD .

Ғылыми дәржесі:  PhD

Ғылыми атағы:  доцент

Оқытылатын курстар мен пәндері

 Орталық Азия геосаясаты

 

Кәсіби қызығушылықтары:

Орталық Азия геосаясаты;

Сыртқысаяси сараптама;

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты.

Ғылыми жарияланымдары:        

 

Ғылыми жазбалар: (кейбір жазбалар):

Peer­reviewed

 “Kazakhstan's Nuclear Decision Making,1991–92,” Nonproliferation Review 21, no. 2 (2014), pp. 149­168.

 Occasional papers

 "Prospects of the Republic of Kazakhstan’s Membership in the ASEAN Regional Forum."Published by the Japan Institute of International Affairs, Occasional Paper no. 27, March 2006.

 Non­peer reviewed (Таңдалған мақалалар)

 “Oil economies – Brunei Model.” In New Industrial Asia: Lessons for Kazakhstan, edited by Baishuakov Anuar and Ayazbekov Anuar, 74­84. Almaty: Institute for Economic Strategies­ Central Asia. 2007.

“Problems of Terrorism in South­East Asia.” In New Industrial Asia: Lessons for Kazakhstan, edited by Baishuakov Anuar and Ayazbekov Anuar, 84­112. Almaty: Institute for Economic Strategies­Central Asia. 2007.

“Retrospective Analysis of Political Islam in Central Asia:1991­2001.”Central Asia’s Affairs 3 (2005), pp. 21­32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sheryazdenova

 

Шериязданова Камилла Ғалымқызы

Ғылыми дәрежесі, лауазымы: PhD докторы, дипломатия интституты директорының орынбасары

Тел.: +7 (7172) 75 31 80

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  

 

 

Жалпы ақпарат

Білімі:  

Этвеш Лоранд атындағы Будапешт Мемлекеттік Университеті (ELTE),

Мемлекет және құқық факультеті

Оқытатын пәндері мен дәрістері:

Мамандыққа қатысты қызығушылықтар : аймақтық интеграция, халықаралық қатынастардағы қазіргі заманғы мәселелер, халықаралық құқық, қазіргі заманғы дипломатия, сыртқы саясат, Орталық Азия аймағы.

Ғылыми дәрежесі: PhD

Кәсіби қызығушылықтары:

 

Аймақтық интеграция,

халықаралық қатынастардағы қазіргі заманғы мәселелер,

халықаралық құқық,

қазіргі заманғы дипломатия,

сыртқы саясат,

Орталық Азия аймағы.

Ғылыми жарияланымдары 

Ғылыми жазбалар: 95 ғылыми мақала (Thomson Reuters, 1-Scopus, 4- РИНЦ базасына енген 3 журналда ).

Монографиялар:

1.Центральная Азия в динамике современных интеграционных тенденций.- Астана, Академия государственного управления при Президенте РК, 2008-349 с.

2.Восточноевропейский вектор внешней политики РК- Saarbrucken:LAP LAMBERT Academic Publishing. – Germany, 2013.

Оқу құралдары:

1.Современные интеграционные процессы». – Астана: Академия государственного управления при Президенте РК, 2010. – 107 с.

2.Теория международных отношений. Алматы: Издательский дом «Қазақ Университеті», 2016. – 146 с. (соавтор Мажиденова Д.М.)

3. Современные интеграционные процессы.– Изд. 2-ое. доп. –Алматы: Издательский дом «Қазақ Университеті», 2016. – 198 с.

 

Ғылыми-зерттеу жобаларына/гранттарға қатысу

   

Ғылыми-зерттеулік жобалар мен гранттарға қатысу:

 • 2008-2010 жж., 2012-2013 жж. арналған ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің жас және дарынды ғалымдарға берілетін Мемлекеттік ғылыми шәкіртақының иегері.
 • Гуманитарлық ғылым саласындағы үздік жұмысы үшін жас ғалымдарға арналған М.Ауезов атындағы сыйлық Лауреаты.
 • 2012-2013 жж. Фулбрайт комиссиясының шәкіртақы иегері.
 • 2015 ж. «жоо-ның Үздік оқытушысы» атағының иегері.  

 

 

Suleymenov

 

Сүлейменов Төлеутай Ысқақұлы

 Ғылыми дәрежесі, лауазымы: саяси ғылымдары докторы, академик, Дипломатия Институтының профессоры

 Тел.: +7 (7172) 75 32 43

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 


 

Жалпы ақпарат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кәсіби қызығушылықтары:

 

Білімі: Қарағанды политехникалық институты, КСРО СІМ Дипломатиялық Академиясы

Ғылыми дәрежесі: саяси ғылымдарының докторы
Ғылыми атағы: профессор
Еуразия ұлттық университетінде докторлық диссертацияларды (PhD) қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес мүшесі
ҒЗЖ-ның тақырыбы: Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының шығыс-еуропа бағыты
Марапаттары:
1.«Құрмет белгісі» ордені
2.«Құрмет» ордені – Қазақстан Республикасы
3.«Парасат»  ордені – Қазақстан Республикасы
4.Ауғанстан Республикасының «Слава»  ордені
5.Польша Республикасының  «Командорский Крест Ордена Заслуги» ордені
6.«Средний Крест Венгерской Республики» ордені
7.«Двойной Крест Словацкой Республики» ордені
8.Словакия СІМ Алтын  медалі
9.Чехияның естелік медалі
10.ҚР Президентінің құрмет грамотасы
11.«ҚР Конституциясына 10 жыл» медалі
12.ҚР Дипломатиялық қызметінің еңбегі сіңген қызметкері
13.Н.Төреқұлов атындағы медаль
14.Экономикалық ынтымақтастық ұйымы халықаралық сыйлығы  2012 ж.
15.Польша СІМ-нің Құрмет грамотасы, медалімен бірге (мамыр, 2013 ж.)
16.Құрмет грамотасы, Венгрия СІМ-нің медалі (қазан 2013 ж.).

 

қазіргі заманғы халықаралық қатынастар, келіссөз жүргізу өнері

Оқытылатын курстар мен пәндері

1. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен халықаралық қатынастардағы қазіргі заманғы сұрақтар

2. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен қазіргі заманғы халықаралық қатынастар

3. 1 Зерттеу тақырыбы бойынша арнайы дәріс

Ғылыми жарияланымдары:

 

Ғылыми жазбалар:

 1. Избранные статьи, выступления, интервью. Астана, 2013. - 520 стр.
 2. Государственная политика. Учебное пособие (в соавторстве). Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан РК, 2012 г.
 3. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты / Оқулық.- Алматы,2012.- 468 б.
 4. Kazakh-European Strategic Partnership: the Baltic Dimension. Credo new. Теоретический журнал. (Санкт –Петербург). – 2012. -№ 2(70).- С. 150-161.
 5. On the state and peculiarities of the training of highly – qualified diplomats in the Republic of Kazakshtan. International Conference on European Science and Technology. 2012 г.
 6. О состоянии и ососбенностях подготовки высококвалифицированных дипломатов Республики Казахстан (рус яз., каз.язы и англ яз). Вестник дипломатии. Издание МИД РК, Алматы 2(35), 2012 г.
 7. Подготовка национальных дипломатических кадров в условиях интеграционных процессов. Материалы второй международной конференции «20 лет Независимости: качество и перспективы развития человеческого капитала РК» Астана, Высшая партийная школа НДП «Нур Отан», 6 сентября 2011 г., Дворец независимости.
 8. Техника ведения переговоров // Учебное пособие.- Астана: Академия государственного управления при Президенте РК, 2011.
 9. Қазақстан Республикасының Тұнғыш Президенті Нұрсултан Назарбаевтың тәуелгіз мемлекетті қалыптастыру және дамытудағы тарихы рөлі. Қорамдық-саяси және ғылыми –көпшілік журналы «Мирас», 4(20) /2011 г.
 10. Казахстан открыт для балтийских предпринимателей. Журнал «Открытый город», Рига (Латвия), № 8 (17) август 2011 г.
 11. Эволюция развития отношений Казахстана и ОБСЕ. Журанл АГУ при Президенте РК «Государственное управление и госслужба», № 1 2011 г.
 12. Қазақстан және Шығыс Еуропа елдері ынтымақтастың негізгі бағыттарымен болашағы//Монография. -Астана: Академия государственного управления при Президенте РК, 2010.
 13. О важности эффективного управления в контексте международной позиции РК. Материалы II ежегодного академического симпозиума «Эффективное государственное управление. – Астана: АГУ при Президенте РК, 2010. – 26 ноября.
 14. Казахстан и ЕС: путь к стратегическому партнерству. Журнал АГУ при Президенте РК «Государственное управление и госслужба», 2010, № 1.

Ғылыми-зерттеу жобаларына/гранттарға қатысу   

1.Экономикалық Ынтымақтастық Ұйымына Ұсынымдар дайындауға қатысу. Тегеран, Иран


2.«Қазақстан жаһандық әлемде және тәуелсіз мемлекеттің сыртқы саясатының басымдықтары» тақырыбындағы ҒЗЖ бағдарламасының жетекшісі

 

 

 

MazhidenovaМәжіденова Дарико Мағауияқызы 

 

Ғылыми дәрежесі, лауазымы: Тарих ғылымдарының Докторы, Дипломатия Институтының профессоры, 1-ші дәрежелі кеңесші, ҚР-ның Дипломатиялық қызметінің Еңбек сіңірген қызметкері

Тел.: +7 (7172) 75 31 39

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Жалпы ақпарат

Білімі:
КСРО СІМ Мәскеу халықаралық қатынастар институты
Еңбек өтілі: педагогикалық – 35 жыл, оның ішінде Академияда – 15 жыл
Ғылыми дәрежесі: тарих ғылымдарының докторы
Ғылыми атағы: профессор
Біліктілікті арттыру: Әлеуметтік зерттеулер институты, Ұлттық шығыс тілдері мен өркениет институты (Франция), Экономикалық университет (Словакия), РФ Дипломатиялық академиясы (Ресей)
Марапаттары:
ҚР Президентінің алғыс хаты
Құрмет грамоталары: ҚР Сыртқы істер министрінің, ҚР Білім және ғылым министрінің
«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медалі
«Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігіне 20 жыл» мерейтойлық медалі
ҚР БҒМ  «ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс белгісі

Оқытылатын курстар мен пәндері

 

 

 

Кәсіби қызығушылықтары:

1.Халықаралық қатынастар саласындағы ғылыми зерттеулердің методологиясы мен дизайны

2.Халықаралық қатынастар теориясы мен тарихы. Сыртқы саяси сараптама

3.2 Зерттеу тақырыбы бойынша арнайы дәріс

 

Дипломатиялық қызмет тарихы, Халықаралық қатынастар теориясы мен тарихы, Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты

Ғылыми жарияланымдары:  

 

 

 

Ғылыми жазбалар:

 1. 1.Дипломатическая служба в контексте эволюции мировой политики. Монография. Астана, 2014 г., 23 п.л.
 2. 2.Очарование знания. Монография. Ф., 1990 г., 12 п.л.
 3. 3.Этикет народов Востока. Сборник статей. Москва, 2011 г.
 4. 4.Становление посольской службы в эпоху Возрождения. The Way of Science.-№2.-2015.
 5. 5.Are the Afghan people responsible for the Afghan problem? Central Asia and the Caucasus. 2014, № 4 в соавт. (Thomson Reuters).
 6. 6.Diplomatic contacts between the Holy See and the East. Material of the 2nd International Conference on European Science and Technology.- Wiesbaden, Germany, 2012.
 7. 7.Культурная внешняя политика: теоретический аспект. Материалы II ежегодного академического симпозиума «Эффективное государственное управление» – Астана: Академия государственного управления при Президенте РК, 2010. – 26 ноября.
 8. 8.Франсуа де Кальер о науке переговоров. Сборник статей «Психологические аспекты дипломатической деятельности». – Астана: Академия государственного управления при Президенте РК, 2010. – С. 59-65.
 9. 9.Дипломатия и коммуникативная толерантность. Сборник статей «Психологические аспекты дипломатической деятельности». – Астана: Академия государственного управления при Президенте РК, 2010. – С. 66-71.
 10. 10.Ambassadorial service in the works of European Politicians of the XV-XVII centuries. The Premodern Diplomats. Network. 2014. №1.
 11. 11.Innovation technologies in diplomats training. 5 The World Conference on Learning, Teaching, Educational Leadership. October, 2014. (Scopus)

 35 астам ғылыми мақала

 

Ғылыми-зерттеу жобаларына/гранттарға қатысу

Ғылыми-зерттеулік жобалар мен гранттарға қатысу:

 1.Шығыс елдері Этикеті. Ресей Ғылыми Гуманитарлық Қорының жобасы. 2011 ж.

2.Қазақ хандықтарының дипломатиясы . ҚР Ғылым және Білім Министрлігінің Тарих Институтының ғылыми жобасы.

 

 

tulenbergenova

 

Төленбергенова Назигүл Тұрысбекқызы

Ғылыми дәрежесі, лауазымы: педагогика ғылымдарының кандидаты, Дипломатия институтының доцентi

Тел.: +7 (7172) 75 31 50

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  

Жалпы ақпарат

Білімі: Н.В.Гоголь атындағы Нежинск мемлекеттік педагогика  институты (Украина Республикасы, 1987 ж.), орыс тілі және әдебиеті мұғалімі; Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті  (2000), қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі
Еңбек өтілі: жалпы еңбек өтілі  25 жыл, педагогикалық өтілі 25 жыл, оның ішінде  Академияда 6 жыл.
Ғылыми дәрежесі: 2005 жылдан бері педагогика ғылымдарының  кандидаты.
Ғылыми атағы: профессор
Біліктілікті арттыру:
1.Training program  on «Personal Development» for Administration Officers of The Republic of Kazahstan 5-9 march 2012 Ankara, Turkey.
2.Merkezimizce 05-08 mart 2012 tarihleri arasinda duzenlenen Kisisel ve  Kururmsal Gelisim Egitim Program na katilmis ve bu belgeyi almaya hak kazanmistir.
Марапаттары:
ҚР БҒМ құрмет грамотасы (1995 ж.);
«ҚР білім беру ісінің үздігі» төс белгісі (1996 ж.);
ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің құрмет грамотасы (2009 ж.).

Оқытылатын курстар мен пәндері

1.Ресми қазақ тілі және жазылым
2.Мемлекеттік тіл
3.Қосымша білім беру институтының барлық курстарында «Мемлекеттік тілде іс жүргізу», «Ресми қазақ тілі», «Ресми хат», «Сөйлеу  мәдениеті» курстары бойынша оқу.

Ғылыми жарияланымдары:  

 

1 оқулық, 3 оқу құралы, 1 монография, 48 ғылыми мақала авторы

Ғылыми-зерттеу жобаларына/гранттарға қатысу

1.ҚР БҒМ-ның «Қазақстандағы аударматану (қазақ және шет тілдері): әдістемелік негіздер және қағидаттар» тақырыбы бойынша 2012–2014 жылдарға арналған гранттық ғылыми-зерттеу жобасы

 

 

mazhit

 

Мажит Зура

Ғылыми дәрежесі, лауазымы: Филология ғылымдарының кандидаты, Дипломатия институтының доценті

тел.: +7 (7172) 75 33 81

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  

 

 

Жалпы ақпарат

 

 

 

 

 

Кәсіби қызығушылықтары:

Білімі:
Алматы шет тілдері институты. Мамандығы: Француз және неміс тілдері. Еңбек өтілі: жалпы еңбек – 32 жыл, ғылыми-педагогикалық – 30 жыл, оның ішінде Академияда – 3 жыл.
Ғылыми дәрежесі: 10.02.19 – тіл теориясы мамандығы бойынша филология ғылымдарының кандидаты
Марапаттары:

Француз Республикасының ордені «Ordre des Palmes académiques»

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалі

 

лексикалық семантика, аударматану, лингомәдениеттану

Оқытылатын курстар мен пәндері

Екінші шет тілі (француз тілі),

Іскерлік шет тілі,

Шет тілін кәсіби бағдарлай отырып оқыту

Ғылыми жарияланымдары: 

 Тіл теориясы, шет тілін оқыту әдістемесі, аударматану бойынша 60 ғылыми-әдістемелік еңбектер

Ғылыми-зерттеу жобаларына/гранттарға қатысу     

Ғылыми зерттеу жобаларына/гранттарды алуға қатысу:

«Қазақстандағы аударматану (қазақ және шет тілдері): әдіснамалық негіздері мен принциптері» атты ҚР Білім және ғылым министрлігіні ғылыми зерттеу жобасының жетекшесі

 

 

Aimukhametova

Айтмұхаметова Құралай Өзбекқызы

Ғылыми дәрежесі, лауазымы: филология ғылымдарының кандидаты, Дипломатия институтының доценті

Тел.: +7 (7172) 75 31 50

E-мail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Жалпы ақпарат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кәсіби қызығушылықтары:

Білімі: 

1.Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология факультеті (қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің оқытушысы) Алматы қ.

2.ҚР Президентінің жанындағы МБА «Мемлекеттік тілде іс жүргізу және құжаттауды ұйымдастыру» біліктілігін арттыру курсы (20-22 ақпан, 2006. Астана қ.);

3.Аударма теориясы мен практикасындағы қазіргі парадигмалар 36 сағаттық ғылыми-практикалық семинар (26-28 қазан, 2010 ж. Астана ГЗО «Парасат»);

4.«Независимый центр тестирования качества обучения» (г. Москва «АСТ ЦЕНТР») т.ғ.д., профессор В. И. Васильевтің авторлығымен жүргізілген әр түрлі деңгей қиындықтарындағы бағдарламалық-дидактикалық тестілік тапсырмаларды әзірлеу курсы (21-23 ақпан, 2011.);

5.«Оқытудың инновациялық әдістері» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру семинары. Астана қ. ҚР Президентінің МБА, 9-11 наурыз, 2011 жыл.

6.«Мемлекеттік тілде іс жүргізу және құжат айналымы» тақырыбында аудармашылардың біліктілігін арттыру курсы. Астана қ. Тілдерді дамыту басқармасы, «Руханият» орталығы, 11 ақпан 2012 жыл.

7.Certificate of research internship. Specialising in Theory and Methodology of Teaching and Education. UK, University of Cambridge (from October 2012 to October 2013);

8.Certificate of Academic English and Research Methods in English. Training programme in Academic English and Research Methods in English under the auspices of the Cambridge Central Asia Forum. UK, Cambridge Central Asia Forum (from October 2012 to October 2013);

9.ҚР Президентінің жанындағы МБА-ның профессор оқытушылар құрамына арналған «Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттырудың тиімді жолдары» тақырыбындағы семинар. Астана, ҚР Президентінің жанындағы МБА, 28-29 қараша, 2013 жыл.

10.Certificate of participation awarded to Kuralay Aitmukhametova for the participation in Elsevier Author Seminar “How to Get Published in Scientific Journals” held on March 11, 2014 in the Republic of Kazakhstan.

11.«Қазақстандағы аударматану (қазақ және шет тілдері): әдіснамалық негіздері және қағидаттары» ҚР БҒМ жобасы аясында «Қазақстанның социомәдени кеңістігіндегі тілдер: лингвистикалық, лингвоәдістемелік және аударма жасау аспектілері» линвоәдістемелік семинарына қатысқары үшін сертификат, 2014 жылғы 27 қыркүйек.

12.«Түркітану мен қазақ филологиясының дамуы: ғылыми мұра және ғалым феномені» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға (24 сағат) қатысқаны үшін сертификат, 2014 жылғы 10 қазан.

13.«Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік және шет тілдерін меңгеруіне ықпал етуші экстралингвистикалық факторлар» тақырыбындағы семинарға қатысқаны үшін сертификат, 2015 жылғы 24 сәуір.

14.Методический семинар (Training of Trainers), в режиме онлайн(DBB Akademie), на тему «Инновационные методы обучения государственных служащих». 15 мая, 2015 г.

15.Innovative methods in English language teaching: language competence; translation expertise. Improvement of teaching programs and modules. Senior Experten Service, From the 5th till the 26th of September 2015;

16.Using case studies as a research and teaching methodology. Ulster University27.05.2016.

Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты (2003)
Ғылыми атағы:  доцент
Марапаттары:

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 20 жыл толуына орай «Еңбектегі жетістіктері үшін » грамотасы 

«Тіл – Тәуелсіздік тұғыры» сайысын ұйымдастыруда еркше белсенділік танытқаны үшін (Алғыс хат, 13.12.2007)

8 Наурыз – халықаралық әйелдер күніне орай қоғамдық шараларға белсене қатысып, еңбекте үлгілі нәтиже көрсеткені үшін (Алғыс хат, 2008)

Тәуелсіздіктің 20 жылдығы мерекесіне орай Мемлекеттік басқаруды жетілдіру және мемлекеттік қызметшілерді даярлау ісіне қосқан үлесі үшін (Құрмет грамотасы, 2011)

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының игілігі жолындағы істері және лауазымдық міндеттерді жауапкершілікпен атқарғаны үшін (Алғыс хат, 2015)

Біліктілігін арттыру курстары:

1.ҚР Президентінің жанындағы МБА «Мемлекеттік тілде іс жүргізу және құжаттауды ұйымдастыру» біліктілігін арттыру курсы (20-22 ақпан, 2006жыл, Астана қ.);

2.Аударма теориясы мен практикасындағы қазіргі парадигмалар 36 сағаттық ғылыми-практикалық семинар (26-28 қазан, 2010 жыл, Астана қ. ГЗО «Парасат»); 

3.«Независимый центр тестирования качества обучения» (г. Москва «АСТ ЦЕНТР») т.ғ.д., профессор В. И. Васильевтің авторлығымен жүргізілген әр түрлі деңгей қиындықтарындағы бағдарламалық-дидактикалық тестілік тапсырмаларды әзірлеу курсы (21-23 ақпан, 2011 жыл);

4.«Оқытудың инновациялық әдістері» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру семинары (9-11 наурыз, 2011 жыл Астана қ.);

5.Республика бойынша көпдеңгейлік бірыңғай стандарттық оқыту жүйесінің типтік бағдарламасына сай әдіскерлер дайындау курсы (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл комитеті Мемлекеттік тілді жеделдетіп оқыту республикалық орталығы);

6.«Мемлекеттік тілде іс жүргізу және құжат айналымы» атты тақырыбында аудармашылардың біліктілігін арттыру курсы (11 ақпан, 2012 жыл Астана қаласы Тілдерді дамыту басқармасы «Руханият» орталығы);

7.Certificate of research internship. Specialising in Theory and Methodology of Teaching and Education. UK, University of Cambridge (from October 2012 to October 2013);

8.Certificate of Academic English and Research Methods in English. Training programme in Academic English and  Research Methods in English under the auspices of the  Cambridge Central Asia Forum.    UK, Cambridge Central Asia Forum  (from October 2012 to October 2013).  

9.ҚР Президентінің жанындағы МБА-ның профессор оқытушылар құрамына арналған «Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттырудың тиімді жолдары» тақырыбындағы семинар. Астана, ҚР Президентінің жанындағы МБА, 28-29 қараша, 2013 жыл. 

10.Certificate of participation awarded to Kuralay Aitmukhametova for the participation in Elsevier Author Seminar “How to Get Published in Scientific Journals” held on March 11, 2014 in the Republic of  Kazakhstan.

11.«Қазақстандағы аударматану (қазақ және шет тілдері): әдіснамалық негіздері және қағидаттары» ҚР БҒМ жобасы аясында «Қазақстанның социомәдени кеңістігіндегі тілдер: лингвистикалық, лингвоәдістемелік және аударма жасау  аспектілері» линвоәдістемелік семинарына қатысқары үшін сертификат, 2014 жылғы 27 қыркүйек.

12.Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі Рәбиға Сыздықтың 90 жасқа толу мерейтойына орай ұйымдастырылған «Түркітану мен қазақ филологиясының дамуы: ғылыми мұра және ғалым феномені» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға (24 сағат) қатысқаны үшін  сертификат, 2014 жылғы 10 қазан.

13.«Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік және шет тілдерін меңгеруіне ықпал етуші экстралингвистикалық факторлар» тақырыбындағы семинарға қатысқаны үшін сертификат, 2015 жылғы 24 сәуір.

14.Методический семинар (Training of Trainers), в режиме онлайн (DBB Akademie), на тему «Инновационные методы обучения государственных служащих».  15 мая, 2015 г.

 

Институционалды коммуникация, мемлекеттік қызметшінің тілдік құзыреттілігі, әкімшілік дискурс, мемлекеттік қызметшінің кәсіби сөз қолданысы.

 

Оқытылатын курстар мен пәндері

Ресми-іскерлік қазақ тілі

Ресми жазылым

Сөз мәдениеті және іскерлік риторика

Ісқағаздарынжәнересми хаталмасудыжүргізу

Көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдысын қалыптастыру

Мемлекеттік  қызметшінің кәсіби құзыретіндегі сөз мәдениеті

Мемлекеттік қызметшінің сөз мәдениеті: іскерлік келіссөздер жүргізу

Ғылыми жарияланымдары:   
    

Халықаралық және Республикалық ғылыми конференциялар жинағында, негізгі филологиялық басылымдарда және Томсон Рейтер импакт-факторы бар халықаралық ғылыми журналдарда 50-ге жуық мақалалар мен баяндамалардың, сонымен қатар Сөз мәдениеті және іскерлік риторика (мемлекеттік қызметшілерге арналған) оқу құралының, «Іс қағаздарын және ресми  хат алмасуды жүргізу», «Мемлекеттік  қызметшінің кәсіби құзыретіндегі сөз мәдениеті» және «Мемлекеттік қызметшінің сөз мәдениеті: іскерлік келіссөздер жүргізу» электронды оқу-әдістемелік кешендерінің авторы.

1.Сөз мәдениетінің кәсіби саладағы прагматикалық ерекшеліктері/ «Тиімді мемлекеттік басқарудың жалпыәлемлік үрдістері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы. Астана, 2006. 10 ақпан, №5 секция. 60-63 бб.

2.Сөйлеу әрекеті және оған қатысты мәселелер/ «Қазақстантану – ғылыми-зерттеудің жаңа тақырыбы» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. «Тұран-Астана» университеті, Астана-2007. 54-58 бб.

3.Кәсіби саладағы маман сөз қолданысының прагматикалық ерекшеліктері/ Қазақ грамматикасының өзекті мәселелері. Қазақстан Республикасы Алматы қаласы әкімдігінің «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы. 2007. 434-463 бб.

4.Тілдік қарым-қатынас лингвистикасындағы негізгі ұғымдар/ Тіл саласында білім беруге арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемтекеттік университеті. 2007. 15-16 қараша. 56-58 бб.

5.Ресми қатынастағы сөз әдебі/ Полимәдениет және полилингвизм – Қазақстандағы этносаралық келісімнің және саяси тұрақтылықтың факторлары. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы. Астана, 2008. 96-99 бб.

6.Мемлекеттік қызметшінің сөйлеу әдебі мен сөз этикеті/ Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет // Ғылыми-талдау журналы. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы. Астана, 2008. №3, 76-82 бб.

7.Мемлекеттік қызметшінің ресми қатынастағы сөз мәдениеті/ Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет // Ғылыми-талдау журналы. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы. Астана, 2011. №1, 122-125 бб.

8.Сөзтудырым – күрделі психика-физиологиялық процесс/ Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет // Ғылыми-талдау журналы. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы. Астана, 2011. №3. 203-208 бб.

9.Мемлекеттік қызметтегі сөз мәдениетінің прагматикалық ерекшеліктері/ «ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ ТІЛ САЯСАТЫ» атты мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру семинары материалдарының әдістемелік жинағы/ Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы. Астана, 2011. 125-133 бб.

10.Сөзтүсінілім процестерін модельдеу/ Bilimsel Eksen. Научный мередиан. Халықаралық жалпы ғылыми журнал. Түркия, 2011. №3. 72-76 бб.

11.Речевой портрет как составляющая социальной характеристики государственного служащего/ Санкт-Петербургский аграрный университет «Россия перед лицом глобализации» Материалы международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения В.И.Вернадского 20-21 июня. Санкт-Петербур 2013. С. 115-117.

12.Мемлекеттік қызметшілерге қазақ тілін оқыту үдерісінде тілдік біліктілікті деңгейлер бойынша бөлу/ Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

13.«Қазақстанның шетелдік Шығыс елдерімен тарихи-мәдени байланыстары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 25 қазан 2013. 198-200-бб.

14.Көпшілік алдында cөз сөйлеу мәдениеті бойынша негізгі әдіс-тәсілдер/ Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл комитеті «Тілдерді жеделдете оқытудың заманауи технологиясының инновациялық жолдары» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Астана, 20 қараша 2013.

15.Мемлекеттік қызметшінің ресми-іскерлік қарым-қатынас мәдениеті/ Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет // Халықаралық ғылыми-талдау журналы. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы. Астана, 2013. №4. 84-88 бб.

16.Тіл үйренудің тиімді әдістемесі жасалды/ Ана тілі газеті // №6. 13 – 19 ақпан, 2014 жыл.

17.Мемлекеттік қызметшінің білім сапасын жоғарлату факторы ретінде кәсіби қарым-қатынас біліктілігін қалыптастыру/ UNIVERSE OF CULTURE Ежеквартальный международный журнал общественных наук. Түркия, 2014. №6, 58-63 бб.

18.Дипломаттың тілдік тұлғасын қалыптастыру маңыздылығы/ Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет // Халықаралық ғылыми-талдау журналы. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы. Астана, 2014. №2. 17-23 бб.

19.Формирование профессионально-коммуникативной компетенции как фактор повышения качества образования государственного служащего/ «Научная мысль информационного века» Материалы международной научно практической конференции. Польша. 07 – 15 марта 2014 г. С.65-70.

20.Ресми стильдегі дәлдік және тілдік стандарт/ «Научный прогресс на рубеже тысячелетий» Материалы международной научно практической конференции. Чехия. 27 мая - 05 июня 2014 г.

21.Сo-learning of english and kazakh languages in Pavlodar region, Кazakhstan/ EDULEARN 14 Proceedings 6th International Conference on Education and New Learning Technologies. July 7th-9th, 2014 – Barcelona, Spain. –Р. 1108-1115/Thomson Reuters. Журнал с импакт-фактором

22.Мемлекеттік қызметшінің қатысымдық құзыреттілігі жайында/ «Түркітану мен қазақ филологиясының дамуы: ғылыми мұра және ғалым феномені» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Алматы. 10 қазан, 2014. 340-344 бб.

23.Modern approach to lingvoculturology knowledge/ Life Science Journal. Acta Zhengzhou University Overseas Edition. 2014; 11 (12s). – P. 328-331) / Marsland Press – Multidisciplinary Academic Journal Publisher / Scopus

24.Мемлекеттік қызметтегі ресми жазылым: құрастыру тәртібі және тілдік нормалар/ Языки в социокультурном пространстве Казахстана: лингвистические, лингвометодические и переводческие аспекты. Сборник материалов лингвометодического семинара, приуроченного ко Дню языков народов Казахстана. – Астана. Академия ГУ при Президенте РК. 27 сентября 2014. С. 10-17.

25.Мемлекеттік тіл – ұлттық бірлікті нығайтудың басты факторы/ Государственная этнополитика: задачи, методика, технологии в свете реализации стратегии «Казахстан – 2050» Сборник лекцийи материалов семинар-тренинга (утвержден уч советом от 05.05.2015).

26.Тілдік құзыреттілікті психологиялық тұрғыдан қарастыру/ «Стратегические вопросы мировой науки»Материалы ХІ международной научно практической конференции. Польша, 07 – 15 февраля 2015 г. С. 103-107.

27.Языковая личность дипломата как профессионального коммуникатора (Кәсіби коммуникатор ретіндегі дипломаттың тілдік тұлғасы)/ «Современный научный потенциал»Материалы международной научно практической конференции. Великобритания, г. Шеффилд. 28 февраля - 07 марта 2015 г. С. 32-37.

28.Мемлекеттік қызметтегі ресми жазылым: құрастыру тәртібі және тілдік нормалар/ Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік және шет тілдерін меңгеруіне ықпал етуші экстролингвистикалық факторлар. Халықаралық дөңгелек үстел материалдарының жинағы. 24 сәуір 2015 жыл. 27-33-б.

29.The semantic peculiarities of phraseological units, “human character” as a means ofestimation/ Journal of Scientific Research and Development (published by UNIV LAGOS) 2 (9) August, 2015. – P. 111-115. Thomson ISI. ISSN 1115-7569.

30.Абай мұрасы – мемлекеттік қызметшілердің рухани қазынасы/ «Абай – әлемдік феномен» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. Назарбаев Университеті, 30 қазан 2015 жыл. 203-206-б.

31.Content and Language Integrated Learning in the practice of the Academy of Public Administration/ Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет // Халықаралық ғылыми-талдау журналы. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы. Астана, 2016. №2. С.149

32.«Дана Хикар сөздігіндегі» ғаламның тілдік бейнесі және оның қазақ паремиологиялық қорымен сабақтастығы/ Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті «Хабаршы». Филология сериясы. №3, 2016. 11-б.

33.Мемлекеттік қызметшінің сөз мәдениеті: ресми-іскерлік қатынас/ Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті «Хабаршы». Филология сериясы. №3, 2016. 123-б.


 

BaygonisovaБайғонысова Құндыз Оразқызы

Ғылыми дәрежесі, лауазымы: филология ғылымдарының кандидаты, Дипломатия институтының аға оқытушысы 

 

Тел.: +7 (7172) 75 33 81

 E-мail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Жалпы ақпарат

Білімі: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті.
Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты

Оқытылатын курстар мен пәндері

Academic English

Ғылыми жарияланымдары: 

1.Грамматические средства выражения будущего времени в английском языке  Тілтаным”, Институт языкознания им. А.Байтурсынова Министерства образования и науки Республики Казахстан, №4(36), 2009
2.Когнитивные предпосылки формирования семантической категории будущего в германских языках Сборник международной научно-практической конференции  «Лингвокультурологический подход в иноязычном образования: методы и технологии», КазУМОиМЯ им.Абылай хана, Алматы, 2010
3.Анализ модальных значений, выражаемых средствами будущего времени. Сборник международной научно-практической конференции «Building Cultural Bridges: Intergrating Languages, Linguistic, Literature and Translation into Education», Казахско-Турецкий Университет им. Сулеймена Демереля, Алматы, 2010
4.Подходы к логическому анализу линейной модели времени в системе языка. Сборник международной научно-практической конференции  «Қазақстанның қазіргі полимәдениеттік кеңістігіндегі білім берудің новациялық теориялары мен технологиялары», Евразийский Университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, 2010
5.Семантические группы футуральных значений в современном английском языке. Вестник КазУМОиМЯ им.Абылай хана. Серия филологическая, №1, 2010
6.Анализ грамматических средств в структуре ФСП Футуральности Тілтаным”, Институт языкознания им. А.Байтурсынова Министерства образования и науки Республики Казахстан, №1(37), 2010
7.Анализ способа экспликации будущего события с позиции субъекта Вестник КазУМОиМЯ им.Абылай хана. Серия: Лингвистика и Межкультурная коммуникация, №4, 2010
8.Когнитивные основы процесса грамматикализации языковых структур //Тіл білімінің қазіргі бағыттары: когнитивизм, функционализм, прагматика (Филология ғылыдарының докторы, профессор Рысалды Құсайын Тынысбайұлының 70-жасқа толу мерейтойына арналған Республикалық ғылымипрактикалық конфернциясы) – 0,3 п.л.

Ғылыми-зерттеу жобаларына/гранттарға қатысу

1.ҚР БҒМ-ның «Қазақстандағы аударматану (қазақ және шет тілдері): әдістемелік негіздер және қағидаттар» тақырыбы бойынша 2012–2014 жылдарға арналған гранттық ғылыми-зерттеу жобасы

 

  zhumagalieva

Жұмағалиева Гүлдана Жалмуханқызы

Ғылыми дәрежесі, лауазымы: Білім беру саласының магистрі, Дипломатия институтының аға оқытушысы

 Тел.: +7 (7172) 75 33 81  

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Жалпы ақпарат

 

Кәсіби қызығушылықтары:

Білімі: Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және Әлем Тілдері Университеті
Ғылыми дәрежесі: Білім беру саласының магистрі

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning), Ағылшын тілін оқыту әдістемесі (methodology of teaching English)

 

Оқытылатын курстар мен пәндері

Academic English,

ESP (English for Specific Purposes),

Business English

Ғылыми жарияланымдары:   


Ғылыми жариялымдар:

1.Заңгер-магистранттарды шет тіліне (ағылшын тіліне) кәсіби бағдарлай отырып оқыту әдістемесі- Мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы инновациялық технологиялар: ғылыми- әдістемелік еңбектер жинағы. № 1. ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы; 146 – 150 беттер;

2.«Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігінің Мемлекеттік қызметшілерінің құзіретін зерделеудің негізгі бағыттары»- Непрерывное экономическое образование: модернизация обучения и методического обеспечения. X Республиканская учебно- методическая конференция. 1 Том. 22-23 января, 2015. КазЭУ им. Т. Рыскулова. ТОО «Издательство «Экономика»», 2015; СС 160-167;

3.Шет тілін кәсіби бағдарлай отырып оқытуда CLIL әдісін қолданудың өзектілігі- VII «Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударматану, журналистика, экономика және бизнес мәселелері», Сулеймен Демириал атындағы университет, Алматы – 2015. 884- 889 беттер;

4.Мемлекеттік қызметшілерге шет тілін оқытуда туындайтын психологиялық және педагогикалық мәселелер- EDULEARN15, Conference, 6th- 8th July, 2015, Barcelona, Spain.pp. 1371- 1374;

5.Қазақстандық тілдік емес жоғары оқу орындарында шет тілін кәсіби бағдарлай отырып оқытуда CLIL-дің маңыздылығы   - European Conference on Education and Applied Psychology. 6th International Scientific Conference ( 3rd April, 2015).- pp 89-93;

6.Шет тілін кәсіби бағдарлай отырып оқытудағы пәнаралық сабақтастықты негіздейтін теориялық бағыттар- European Conference on Education and Applied Psychology. 7th International Scientific Conference (31st May, 2015).- pp.37-42;

7.Словарь терминов в сфере государственного управления. Русско-казахско-англо-французский.- Астана: Амада, 2014 – 72 с.;

8.Учебное пособие для интерактивных занятий практического английского языка (сборник кейс- стади)- Астана : Hitcolour, 2014- 104 c,

9.Шет тілін (ағылшын тілін) кәсіби бағдарлай отырып оқытудың моделі (Мемлекеттік басқару мамандығы бойынша)- European Conference on Education and Applied Psychology. 14th International Scientific Conference;

10.Content and Language Integrated Learning in the practice of the Academy of Public Administration- Государственное управление и государственная служба: Научно- аналит. журнал – Астана: АГУ при Президенте РК, 2/ 2016- сс. 149- 156

Ғылыми-зерттеу жобаларына/гранттарға қатысу

Ғылыми- зерттеу жобаларына/ гранттарды алуға қатысу:

1.09.2014- 09.2015 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (білім облысымендеңгейі бойынша) (Код-100Т), Ольстер университеті (Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі), («Болашақ» халықаралық степендиясы)

2.«Қазақстандағы аударматану (қазақ және шет тілдері): әдіснамалық негіздері мен принциптері» атты ҚР Білім және ғылым министрлігінің ғылыми зерттеу жобасы

  

 

 tshay

 

Цхай Әлия Александровна

 

Ғылыми дәрежесі, лауазымыPhD докторы, Дипломатия институтының доценті

Тел.: +7 (7172) 75 33 81

Email: aliya.tskhay@apa.kz

 

 

 

 

Жалпы ақпарат

Кәсіби қызығушылықтары:

Білімі:

 • КИМЭП университеті – халықаралық қатынастар бакалавры;
 • Дошиша университеті (Жапония)– халықаралық одағының зерттеу магистрі;
 • Сент-Эндрюс университеті (Ұлыбритания)  халықаралық қатынастар саласындағы PhD.

Ғылыми дәржесі:  PhD

Оқытылатын курстар мен пәндері

 • Орталық Азия саясаты;
 • Каспий өңірінің энергетика саясаты

 

Ғылыми жарияланымдары:   
     

 Ғылыми жазбалар: (кейбір жазбалар):

 • o Aliya Tskhay, (2017) Book review Democracy in Central Asia: competing perspectives and alternative strategies, Central Asian Survey, DOI: 10.1080/02634937.2017.1332311;
 •  o André Python, Jürgen Brandsch, Aliya Tskhay, (2017) Provoking local ethnic violence - A global study on ethnic polarization and terrorist targeting, Journal of Political geography (58), pp. 77-89;
 •  o Aliya Tskhay, (2011), “Implication of Kazakhstan’s nuclear energy development to the country’s energy security” Journal of Global Studies, vol.2, pp.109-119
 •  o Aliya Tskhay, (2011), “Ethics of nuclear energy technology” UNESCO Ethics and Climate Change in the Asia Pacific Project (ECCAP). 

 

 

 

 

adres-niz

 

010000 Астана, пр. Абая, 33 а,
Приемная комиссия: 8 (7172) 75-33-95,

Тел/факс: 75 32 68, 75-30-17

еmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.pa-academy.kz