Оқу бағдарламалары

Академия мына білім беру бағдарламалары бойынша даярлауды жүзеге асырады:

 

1) бір жылдық оқу мерзімімен:
«Мемлекеттік  менеджмент» – Мaster of Public Management (мамандық «6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару»);
«Халықаралық қатынастар» – Master of International Relations (мамандық «6М020200 – Халықаралық қатынастар»);
«Цифрлық мемлекеттік басқару» – Мaster of Digital Public Administration («6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы);
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат» – Мaster of Anti-Corruption Policy («6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы);
«Мемлекеттік саясат және құқық» – Мaster of Public Policy and Law («6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы);
«Мемлекеттік саясат» – Master of Public Policy (мамандық «6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару») - шетел азаматтары үшін;

 

2)  екі жылдық оқу мерзімімен:
 «Мемлекеттік саясат» – Master of Public Policy (мамандық «6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару»);
«Мемлекеттік басқару» – Master of Public Administration (мамандық «6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару»);   
 «Экономика» – Мaster of Economics (мамандық «6М050600 - Экономика»).
«Өңірлік даму» – Master of Regional Development (мамандық «6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару»);    

 

3) үш жылдық оқу мерзімімен:
«Мемлекеттік басқару» – Doctor of Public Administration (мамандық «6D051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару»);
«Экономика» – Doctor of Economics (мамандық «6D050600 - Экономика»);
«Халықаралық қатынастар» – Doctor of International Relations (мамандық «6D020200 – Халықаралық қатынастар»);
«Мемлекеттік менеджмент» –Executive Doctorate in Public Management (мамандық «6D051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару»).